Bộ đàm của tôi có thể nói chuyện bao xa?

Mã: 3454MOT